KATEGORI LOGO & PKKF


Definisi Logo PKKF

Logo persatuan adalah gabungan huruf 'P' yang membentuk satu bulatan dan

ditengah-tengahnya terdapat logo Felda yang membawa maksud persatuan

sentiasa menjaga kebajikan kakitangannya dan sentiasa bersama-sama

pengurusan Felda dalam apa juga keadaan.