Misi & Visi


VISI    

 

Memperkasa profesionalisme & menjaga kebajikan ahli-ahli yang terdiri daripada Kakitangan Kanan Felda.
MISI    

 

Menjadi perantara dengan Pengurusan Tertinggi Felda bagi memastikan kebajikan Ahli-Ahli terbela.
Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Ahli-Ahli di semua peringkat.
Menjadi platform utama dalam usaha mengeratkan hubungan di antara Ahli-Ahli melalui program dan aktiviti.
Membantu Pengurusan Tertinggi Felda menyampaikan dasar-dasar Kerajaan.
Menyokong segala usaha yang dilakukan oleh Kerajaan dan juga Pengurusan Tinggi Felda.